Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Položky pro ocenění větrání s rekuperací tepla jsou součástí katalogu 800-751 Vzduchotechnika, který je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení.

Pro ocenění systémů zpětného získávání tepla je k dispozici ucelený sortiment položek v části A04 Vzduchotechnická zařízení.

Položkami lze ocenit montáž centrálních a lokálních rekuperačních jednotek, jež představují energeticky úspornou a vysoce efektivní technologii pro větrání budov. Zahrnuty jsou jak jednotky s rekuperací tepla, tak s rekuperací tepla a vlhkosti. Zohledněno je umístění v objektu a objem zpracovaného vzduchu.

Naleznete zde rovněž doplňky k montážím vzduchotechnických jednotek jako podstavce, stříšky, odvod kondenzátu, dodatečná tepelná izolace a položky pro montáže čidel, regulátorů, servopohonů, ovladačů apod.

Pro ocenění rozvodů vzduchu se použijí montážní položky části katalogu A03 Potrubí, kde naleznete položky členěné dle materiálových variant potrubí, včetně položek tvarovek, přírub, regulačních a měřicích klapek a dalších. 

Položky pro osazení vyústí, ventilů a filtrů najdete v části A02 Distribuční příslušenství.

Cílem řízeného větrání je zajištění zdravého, čistého vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. Při řízeném větrání s rekuperací dochází ke kontinuální výměně vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch z vnějšího prostředí. Díky použití filtrace je vzduch zbaven prachu, pylu a alergenů. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován. Princip předávání tepla je znázorněn níže.

Předchozí:

Další: