Jak ocenit těžbu dřeva?

V souvislosti s důsledky sucha a kůrovcové kalamity v posledních letech vzrostl objem těžby dřevní hmoty. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky a turbulentním cenovým změnám na trhu se stavebními materiály. Tato situace se mimo jiné dotkla situace s dřevem pro stavební účely.

Jak tedy ocenit práce spojené s těžbou?

Pro tyto účely nabízí řešení ucelený sortiment položek v katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

V části A02 Lesnickotechnické práce naleznete soubory cen pro úmyslnou mýtní těžbu jehličnatých a listnatých dřevin. Tyto ceny zahrnují těžbu motorovou pilou včetně předkacování, odvětvování, kroužkování a krácení na jednotlivé výřezy.

Další soubory cen jsou věnovány těžbě jehličnatých tyčí a mechanizovanému odkorňování kmenů, které obsahuje odkornění celého pláště kmene motorovým škrabákem. V nabídce nechybí ani přibližování dříví potahy a traktorem.

S péčí o lesní porosty souvisí také ocenění výsadeb a následná ochrana sazenic.

Předchozí:

Další: