Jak ocenit zakrytí konstrukce deskami?

Při rekonstrukci je na stavbě potřeba zakrýt okna, aby byla zabezpečena skleněná výplň. Lze pro tento účel v Cenové soustavě ÚRS nalézt adekvátní položku?

Pro zakrytí oken a dalších konstrukcí OSB deskami po dobu rekonstrukce je určena položka z části C01 katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba. Konkrétně se jedná o položku 619996127 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch.

Předchozí:

Další: