Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Pokud v popisu směrné ceny není uveden způsob provádění stavební práce (např. strojně, ručně, stříkacím zařízením, jeřábem apod.), lze položku s obecným popisem použít pro ocenění dané práce bez ohledu na způsob jejího provádění. V řadě realizací zakázek se případný efekt ziskovosti či prodělku vyrovnává; jedná se o cenu směrnou.

Pokud je ze strany investora kladen požadavek na určitý způsob provádění nebo požadavek na užití určitého stroje např. z důvodu přístupu na staveniště, s výrazným dopadem na výslednou cenu práce, a v databázi nejsou takové položky k dispozici, je třeba ocenit práci R-položkou.

Předchozí:

Další: