Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Společnost ÚRS CZ vydávala do roku 2018 tiskem publikaci Ceny a sazby rozpočtářských prací. Kompletní a každoročně aktualizovaný obsah této publikace je od roku 2020 k dispozici uživatelům SW KROS 4 (záložka Pomocník), kde je součástí modulu Asistent rozpočtáře v části Technologie rozpočtování.

Problematika je rozdělena do dvou celků:

  • V první části je řešena metodika oceňování rozpočtářských prací, která vychází z jednotlivých typů rozpočtů.
  • Druhá část obsahuje přílohy věnované výpočtu celkové ceny stavebního díla a vlastní sazebník. Ten se skládá z tabulek, v nichž jsou uvedeny sazby pro různé druhy rozpočtářských prací, které vycházejí z analýz podle stupňů projektové dokumentace a rozsahu práce rozpočtáře.

Sazebník je sestaven na základě podkladů ověřených dlouhodobým sledováním normativů a časových ukazatelů, na základě řešení častých konkrétních dotazů, připomínek a konzultací s cenovými experty a odborníky z řad rozpočtářské veřejnosti.

Předchozí:

Další: