Kdy lze použít položku dolamování?

U položky 138511101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm, v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, která je obsažena v části A03 katalogu 800-1 Zemní práce, může vyvstat otázka, jak přesně položku aplikovat.

Je možné ji používat u každé horniny na celé množství? Nebo je její uplatnění vyhrazeno pouze pro určitou část horniny? Jak se tedy vypočítá množství u výše uvedené položky?

Dolamování se realizuje pouze ručně (pneumatickým kladivem). Provádí se výhradně, jestliže je vyžadováno zajištění neporušenosti základové spáry. Je určeno pro práce v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 a v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, 7.

Položku dolamování lze použít pouze

  • předepisuje-li projekt, že dno a boky hloubené vykopávky, odkopávky nebo prokopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina,
  • u hornin III. třídy těžitelnosti, skupin 6 a 7 podle čl. 3114 Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Z výše uvedeného vyplývá stanovení množství dolamování. Je třeba se řídit popisem cen dolamování a poznámkami k příslušnému souboru cen. Viz také definici termínu dolamování v čl. 4 „Názvosloví a definice“ Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Předchozí:

Další: