Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

V praxi se lze setkat se situací, kdy dojde k pozastavení procesu výstavby.

Zhotovitel se následně musí zabývat problémem, jestli se podle nějaké metodiky Cenové soustavy ÚRS dají ocenit vícenáklady spojené s pozastavením výstavby (zabezpečení stavby z hlediska minimalizace škod, přeobjednání materiálu, zajištění subdodavatelů, rezervace výrobních kapacit apod.).

Obecně platí, že vícenáklady vyplývající z pozastavení stavby, pokud jsou zapříčiněné investorem, lze promítnout pomocí vedlejších rozpočtových nákladů – viz katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, tituly 045 Kompletační a koordinační činnost a 0491 Ostatní inženýrská činnost přílohy č. 4, 0912 Zabezpečovací práce při zastavení stavby přílohy č. 9 katalogu.

Předchozí:

Další: