Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 03/2024

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za měsíc březen roku 2024.

Březen pokračuje v duchu lehkých cenových výkyvů stavebních materiálů. U 73 ze 115 skupin jsme zaznmenali žádnou nebo pouze minimální změnu. U zbylých 42 lehce převažovaly kladné cenové pohyby (25) nad zápornými v poměru (17). U žádné ze sledovaných skupin nedošlo k více než 5% změně ceny.

Kompletní rozsah dat indexů publikujeme na našich stránkách v sekci Vývoj cen materiálů a uživatelům rozpočtovacího programu KROS 4 jsou rovněž k dispozici v rámci Asistenta rozpočtáře.

Pro představu přidáváme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2023 a 2024. Čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 4. 2024

Předchozí:

Další: