Jak ocenit lešení u lodžií?

Další otázka z rozpočtářské praxe nás zavádí do problematiky oceňování lešení při revitalizaci bytového domu. Týká se způsobu výpočtu plochy lešení kolem vyčnívající konstrukce lodžií.

Rozpočtář stavební firmy je ve sporu se stavebním dozorem ohledně stanovení množství lešení.

Jak tedy výměru lešení kolem lodžíí správně spočítat?

Stanovení výměry stanovují články Způsob měření, které jsou součástí Podmínek použití položek.

Z nich vyplývá, že výstupky větší než 30 cm se do pohledové plochy lešení započítávají. To platí i v tomto konkrétním případě, protože lodžie vystupují o více než 30 cm z půdorysu budovy. Ještě upozorňujeme, že také zde se uplatní standardní připočtení jedné šířky lešení za každý vnitřní roh (kout).

Předchozí:

Další: