Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

kompletační přirážka