Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

V případě subdodávek je třeba vyhotovit ocenění subdodávky nejlépe pomocí samostatného rozpočtu.

U kalkulace těchto prací lze postupovat pomocí stejného kalkulačního vzorce, který je použit na směrné ceny ÚRS (článek 22 Úvodní části katalogů). Pokud naleznete tyto práce v databázi Cenové soustavy ÚRS, lze je do těchto rozpočtů převzít. Stejně je možné v jejich rámci vytvářet R-položky nebo individuální ceny.

Kompletační přirážka je součástí vedlejších rozpočtových nákladů. Zahrnuje ocenění prací souvisejících se subdodávkami, dodávkou stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení.

Bližší informace i doporučované způsoby ocenění kompletační činnosti naleznete v kapitole 045 Kompletační a koordinační činnost v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady.

Předchozí:

Další: