Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

nakypření