Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

obvyklá cena