Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jedním z tradičních a nosných poslání společnosti ÚRS CZ je tvorba nabídkových cen stavebních prací v režimu tzv. směrných cen.

Směrné ceny stavebních prací (také jednotlivých potřeb, tj. materiálů a výrobků, sazeb strojohodin a mzdových nákladů) jsou koncipovány, kalkulovány a počítány tak, aby přiměřeně odpovídaly nákladům, které jsou vynakládány v rámci provádění konkrétních prací na stavebních zakázkách.

Lze tedy říci, že směrné ceny mohou být chápány jako ceny obvyklé.

Výše těchto cen jsou v čase proměnné, proto společnost ÚRS CZ vydává, po průběžných šetřeních cen vstupů a následných analýzách, každé následující pololetí tzv. doporučovanou cenovou úroveň cen stavebních prací.

Předchozí:

Další: