Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

pažení