Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

pozastavení stavby