Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

provoz na staveništi