Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Tato problematika je řešena katalogem 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Příloha 07 Provozní vlivy obsahuje oddíl 071 Provoz investora, případně třetích osob. Tento oddíl rozlišuje mezi situacemi, kdy jde o rušení způsobené buď ze strany investora, nebo které je způsobeno jiným subjektem (subjekty).

Titul 0711 Provoz investora definuje činnost investora (může se jednat např. o průmyslovou výrobu, plánovaný odstřel v lomu apod.), která ruší hladký průběh stavební činnosti (výstavby, rekonstrukce apod.).

Titul 0712 Provoz dalšího subjektu se týká např. pohybu jiných osob v areálu se souhlasem investora (exkurze, kontrolní činnost jiného subjektu aj.) nebo vyvolaných nákladů, k nimž patří například zajištění osobní dopravy přes opravovaný úsek.

Podmínkou je, že všechny tyto aktivity ruší plynulou stavební činnost.

Provoz investora, případně třetích osob, lze oceňovat buď smluvní přirážkou k ceně, nebo individuálně.

Předchozí:

Další: