Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

stožár