Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Následující příklad se týká oblasti elektromontážních prací a souvisí s vedením vysokonapěťových sítí.

Pro zřízení betonových základů se realizuje výkop, k jehož ocenění se použije položka hloubení jam z katalogu 46-M .

Uveďme příklad: Celkové množství vytěžené zeminy pro 30 stožárů je např. 300 m3.  Stožáry jsou od sebe vzdáleny 300 m.

Hloubení jam pro stožáry lze ocenit souborem cen 4601411 Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry z katalogu 46-M Zemní a pomocné práce pro elektromontáže, a to podle skutečného objemu zemních prací, tedy pro 300 m3.

Zvýšené náklady spojené s přejezdy techniky jsou součástí výrobní režie.

Předchozí:

Další: