Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

subdodávka