Jak ocenit těžbu dřeva?

těžba dřeva

Jak ocenit těžbu dřeva?

V souvislosti s důsledky sucha a kůrovcové kalamity v posledních letech vzrostl objem těžby dřevní hmoty. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky a turbulentním cenovým změnám na trhu se stavebními materiály. Tato situace se mimo jiné dotkla situace s dřevem pro stavební účely. Jak tedy ocenit práce spojené s těžbou?