Sortiment FRÄNKISCHE v SW KROS 4

tvarovka

Sortiment spojek a tvarovek pro inženýrské sítě od společnosti TITAN-METALPLAST

Do Materiálů online v SW KROS 4 byl zařazen nový sortiment pro potrubní systémy od společnosti TITAN-METALPLAST s.r.o., zástupce švýcarského koncernu GEORG FISCHER +GF+. Uživatelé SW KROS 4 tak mohou využít sortiment elektrotvarovek a tvarovek na tupo z polyetylenu, spojek a ventilů při tvorbě rozpočtů pro plynovodní, vodovodní a kanalizační rozvody.