Sortiment FRÄNKISCHE v SW KROS 4

Sortiment Materiálů online v SW KROS 4 byl rozšířen o položky produktů německého výrobce FRÄNKISCHE Rohrwerke, konkrétně z divize INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (dříve pod názvem Divize Drenáží) a divize ELEKTRO – elektrické systémy. Celkově mají nyní uživatelé k dispozici na cca 1 200 publikovaných výrobků.

Společnost FRÄNKISCHE Rohrwerke byla založena v roce 1906. Představuje inovativní, středně velký rodinný podnik zaměřený na růst a je přední společností v oblasti vývoje, výroby a prodeje trubek, šachet a systémových komponent především z plastu. Poskytuje komplexní řešení pro pozemní stavitelství, inženýrské stavitelství, elektrické systémy, technické zařízení budov, automobilový průmysl a průmysl jako takový. Po celém světě se 17 pobočkami momentálně zaměstnává na více jak 5 800 zaměstnanců. Jeden z výrobních závodů, konkrétně FRAENKISCHE CZ, se nachází od roku 2002 i v České republice a aktuálně zaměstnává kolem 1 000 zaměstnanců. Specializuje se především na výrobky pro automobilový průmysl. Dlouholeté odborné zkušenosti ve zpracování plastů dokážou ocenit všichni zákazníci stejně jako vysokou kvalitu poskytovaného servisu a poradenství pro širokou škálu výrobků.

Divize INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ se zabývá systémovým řešením v oblastech drenážování budov, odvodnění a drenážování liniových staveb, meliorací, hospodaření s dešťovou vodou (vsaky, retence, zádržné nádrže, regulace průtoku, předčištění), ochrany kabelů uložených v zemi, zahradní a krajinářské tvorby a odvodnění sportovišť. Nejznámějšími produktovými značkami pro inženýrské sítě jsou systémy Opti-drän, FF-drän, Strabusil, StormPipe, AquaPipe, RailPipe a Strasil, dále Kabuflex, Rigofill, QuadroControl, RigoLimit-V a SediPipe.

Divize ELEKTRO systémy se zaměřuje na oblasti elektroinstalací pro stroje a zařízení, elektroinstalací v komerčních objektech, obytných budovách a v zemi, venkovních elektroinstalací (včetně elektroinstalací FVE) a širokopásmové výstavby. Bez dat a elektrického proudu nelze existovat. Prázdné trubky vytvářejí infrastrukturu, která při nových požadavcích na obytné prostory a techniku nabízí maximální možnou flexibilitu. Výrobky FRÄNKISCHE chrání elektrická vedení, audiokabely, signalizační a datová vedení a splňují nejvyšší bezpečnostní normy, přičemž stěžejními tématy jsou požární odolnost, dlouhodobé a stabilní zachování funkčnosti, bezhalogenová instalace a další. Nejznámějšími produktovými značkami pro elektro systémy jsou pevné trubky Isofix, ohebné trubky s vnitřní kluznou vrstvou „Highspeed“, systém pro zemní ochranu kabelů Kabuflex, základové trubky FUROWELL, UV odolné trubky s mechanickou odolností 1 250 N/5 cm, hliníkové trubky Alu-Steck, ocelové trubky Staro Steck-ES-V, systém pro průmyslové instalace FIPLOCK a dělená trubka CO-Flex.

Zařazené položky v databázích za divizi INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ jsou rozděleny do kategorií:

Drenážování budov a meliorace

 • Drenážování budov – potrubí a šachty
 • Meliorační potrubí
 • Tvarovky

Odvodnění a drenážování liniových staveb

 • Drenážní potrubí
 • RailPipe drenážní potrubí SN16
 • RailPipe tvarovky a šachty k drenážím SN16
 • Šachty a příslušenství
 • Transportní (neperforované) potrubí
 • Tvarovky s těsněním k transportním a drenážním potrubím
 • Tvarovky bez těsnění k drenážím

Ochrana kabelů v zemi

 • Potrubí a příslušenství

Vsaky a retence

 • Bloky a potrubí
 • Předčištění
 • Příslušenství k blokům a potrubím

Základové trubky a příslušenství

Zavlažování stromů

Zařazené položky v databázích za divizi ELEKTRO systémy jsou rozděleny do kategorií:

Elektrické systémy:

 • Ohebné plastové trubky a příslušenství
 • Tuhé plastové trubky a příslušenství
 • Bezhalogenové trubky a příslušenství
 • Trubky odolné vůči UV záření a příslušenství
 • Kovové trubky a příslušenství
 • Trubky uložené v zemi a příslušenství
 • Základové trubky FUROWELL a příslušenství
 • Uzavíratelné ohebné trubky a příslušenství
 • Systém ochrany FIPLOCK

​ Více informací na webu www.fraenkische.com/cs-CZ/.

Náhled na sortiment FRÄNKISCHE v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz

Vydal ÚRS CZ a.s., 22. 1. 2024

Předchozí:

Další: