Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

výbušniny