Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Tímto termínem se rozumí titul vedlejšího rozpočtového nákladu 0712 Provoz dalšího subjektu, který je obsažený v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady.

Zmíněný titul se zejména uplatňuje v následujících případech:

  • pohyb třetích osob, jestliže procházejí místem provádění prací a zpomalují-li tímto provádění prací;
  • vznikají-li vyvolané náklady na ohrazení, lávky, informační tabule apod.

Zmíněné náklady lze také zahrnout do nákladů „Zařízení staveniště“.

Předchozí:

Další: