Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě?

Následující příklad se týká výkladu obsahu položek na provádění hydroizolace natavením asfaltového pásu (položky 711141559 a 711142559 z katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům).

V konkrétním případě v technické zprávě projektant uvádí, že vodorovná i svislá izolace bude provedena natavením 2x asfaltového pásu.

Montážní položky izolací jsou kalkulovány, pokud není v popisech uvedeno jinak, vždy za jednu vrstvu.

V tomto případě to znamená, že vybraná položka se použije s dvojnásobnou potřebnou výměrou a s příslušným množstvím izolačních pásů ve specifikaci. Toto množství se stanoví včetně ztratného.

Předchozí:

Další: