Jak ocenit venkovní schodiště?

Následující příklad se týká situace, kdy se na stavbě provádí montáž nestandardního ocelového venkovního schodiště z jednotlivých kusových prvků, které jsou po dovozu z výroby na stavbu jednotlivě montovány. Jednotlivé prvky mají různé hmotnosti, jejichž rozpětí se pohybuje od 0,5 kg do 100 kg.

Pro ocenění výroby dílů venkovního schodiště, které je zámečnickou konstrukcí, je možné využít Kalkulační pomůcku pro stanovení cen zámečnických výrobků z oceli (KP 553), jež je součástí katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Číselné označení 553 odkazuje na obor materiálů, který obsahuje příslušné ocelové výrobky.

Vlastní montáž konstrukce je pak třeba ocenit podle příslušných hmotností jednotlivých prvků, které se dopraví na místo zabudování a na místě se montují (kompletují).

Montáž rovného zábradlí je třeba ocenit souborem cen 76716 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů, montáž schodnic a stupňů soubory cen 7672101 Montáž schodnic ocelových a 7672101 Montáž schodišťových stupňů z oceli.

Související atypické prvky lze rozdělit do příslušných hmotnostních kategorií vymezených popisem montážních položek souboru cen 7679951 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí a následně ocenit položkami tohoto souboru cen (u každé použité položky se nasčítá hmotnost příslušné kategorie prvků).

Standardní schodiště lze ocenit položkami souboru cen 7672113 Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty. Montáž kovového zábradlí je možno ocenit položkami stejnojmenného souboru cen 767163. Montáž podest pak souborem cen 76721.

Předchozí:

Další: