Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Položka 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 s vytažením pažnic z betonu železového neobsahuje vrtání ani dodání výplně pilot.

Vrtání je třeba ocenit příslušnou položkou vrtání z oddílu 22 Vrty části A01 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

Co se týká výplně pilot, lze se přidržet následujících bodů.

1. Objem výplně pilot se určí pro:

a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:

  • Ø do 450 mm – o 15 %
  • Ø přes 450 do 1050 mm – o 10 %
  • Ø přes 1050 mm – o 5 %

b) pilotu o nestejné velikosti průřezové plochy jako součet objemů jednotlivých částí piloty.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.

3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.

4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

Předchozí:

Další: