S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek?

V položkách oprav vnějších omítek je uvažováno s průměrnou tloušťkou jádrové omítky 15 mm (v kalkulaci je započteno směrné množství 32,5 kg/m2 jádrové omítky). Tato tloušťka vyplývá z ustanovení příslušné ČSN normy.

Pokud by rovinatost zdi vyžadovala větší množství hmot, lze použít položku ze souboru cen 621350 Vyrovnání nerovností … za každých dalších 5 mm podkladní tloušťky z katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba.

Předchozí:

Další: