Jak je to s koeficientem pro demontáže?

Při práci na zakázce byla stavební firma požádána o vícepráci, která spočívá ve vyčištění území od starých kabelů VN (olejových, pancéřových), které se nacházejí v zemi v hloubce 1,2 m až 3 m a musí se ručně vyhrabat, nastříhat, vytáhnout z výkopu, očistit od hrubých nečistot, nastříhat na kratší kusy a ručně přenést do kontejneru na průměrnou vzdálenost 50 m. Kabely mají hmotnosti od 8,5 do 18,5 kg/m, takže se jedná o náročnou ruční manipulaci.

Investor tvrdí, že koeficient na demontáže je pevně daný (0,5) a nemůže být vyšší, i když ze situace vyplývá, že demontáž je v daném případě možná náročnější než montáž. Tento fakt ostatně uznává také investor, avšak trvá na dané neměnnosti demontážního koeficientu.

Jedná se o položky pro demontáž hliníkových kabelů z katalogu 21-M Elektromontážní práce – silnoproud (210931018.-D) a 800-741 Elektroinstalace – silnoproud (741123288.-D). V případě obou položek je měrnou jednotkou běžný metr.

Z důvodu náročné práce s kabelem a ostatních činností, které jsou nutné provést před naložením do kontejneru, zhotovitel navrhuje zvýšení koeficientu na 0,9. Svůj požadavek opírá rovněž o fakt, že koeficient v této výši již v minulosti používal na demontáž kabelů k opětovné montáži.

Je tedy možné koeficient na demontáž navýšit, aby konečná cena odpovídala skutečnosti?

Koeficient 0,5 k položce montáží (katalog 21-M) je návrhem, jak oceňovat demontáže. Byl stanoven v této výši, neboť v průměru náklady na demontáže odpovídají zhruba svými náklady polovině nákladů na montáže.

Pokud je smlouva o dílo již uzavřena s tím, že se k ocenění použije Cenové soustavy ÚRS (bez jakékoliv výjimky), pak je tento koeficient závazně platný. V tomto případě zhotovitel na této práci možná prodělá, v časové řadě zakázek se však jeho ztráty a zisky vyrovnají.

Jestliže ale smlouva není ještě uzavřena a demontáž je výrazně odlišná od tohoto návrhu ocenění, lze si dohodnout se smluvní stranou výjimku (argumentaci je třeba podložit průkaznými podklady), a pak lze oceňovat demontáže jinak (např. s použitím koeficientu s jinou hodnotou nebo jiným způsobem).

Zásadně však platí, že podmínkou pro toto ocenění je uvedení výjimky ve smlouvě o dílo, nebo uvedení tzv. kluzné doložky ve smlouvě, to znamená, že způsob ocenění bude upřesněn až během provádění dané práce, kdy bude pracnost zřejmá.

Předchozí:

Další: