Jak je to s pronájmem bednění?

Zhotovitel má jako součást zakázky vystavět monolitickou zeď. Položku 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí, která je uvedena v rozpočtu, považuje nákladově za nedostatečnou, jelikož tato položka neobsahuje cenu za pronájem bednění. Podle něj cena za pronájem v rozpočtu chybí. Podle názoru investora náklady za bednění jsou součástí výše zmiňované položky.

V položkách „zřízení“ souboru cen 27935 Bednění základových zdí jsou započteny všechny potřebné náklady, to znamená i náklady na bednění. Směrná cena je určena jak pro případy použití bednění zhotoveného v dílně či na stavbě, tak i bednění systémového. Pokud zhotovitel prací používá pronajaté bednění, je to jeho volba organizace práce, která by neměla mít vliv na použití ceny.

Pokud zhotovitel ale přesto nesouhlasí s použitím položky z databáze, je třeba, aby svůj nesouhlas smluvní straně zdůvodnil. Bednění pak ocení pronájmem a R-položkou, v níž odečte náklady na amortizaci bednění. R-položku následně předloží investorovi k odsouhlasení.

Předchozí:

Další: