Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Pro ocenění montáží a instalací v oblasti silnoproudu a slaboproudu existuje v rámci Cenové soustavy ÚRS několik „elektro“ katalogů, které se liší svým vymezením:

  • katalog 21-M Elektromontážní práce – silnoproud je určen pro oceňování externích montáží a prací na objektech pro energetiku a provozní soubory,
  • katalog 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby lze používat pro oceňování venkovních vedení, slaboproudých rozvodů a zařízení, zařízení na železnici atd.
  • katalog 800-741 Elektroinstalace – silnoproud je určen pro silnoproudé elektroinstalace do 1kV pro pozemní budovy oborů 801-812 podle Klasifikace stavebních objektů (KSO),
  • katalog 800-742 Elektroinstalace – slaboproud zahrnuje oblast slaboproudých elektroinstalačních prací na objektech pozemních staveb oborů 801-812 podle Klasifikace stavebních objektů (KSO).

K nim se přidružuje:

  • katalog 46-M Zemní a pomocné stavební práce pro elektromontáže, který se vztahuje na práce při externích montážích a na objektech pro energetiku a průmyslových provozních souborech.

Všechny zmíněné katalogy jsou k dispozici v rozpočtovacím programu KROS 4 a také v aplikaci Cenová soustava ÚRS online.

Předchozí:

Další: