Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Solární a fotovoltaické systémy, které jsou považovány za trvale udržitelnou technologii, v současné době zažívají další vlnu svého rozvoje. V České republice se očekává nová etapa solárního boomu, jež bude zahrnovat rozšiřování možností, které solární a fotovoltaické systémy nabízejí (agrivoltaika, plovoucí elektrárny, carporty, soláry na dálnicích, cyklostezkách apod.).

Cenová soustava ÚRS umožňuje komplexní ocenění celého spektra těchto technologií.

Katalog 800-731 Ústřední vytápění vychází vstříc zvýšené poptávce po alternativních zdrojích tepla pro ohřev teplé vody či přitápění a umožňuje ocenění všech komponent solárních systémů. Příslušnými položkami částí A02 Strojovny a A04 Armatury lze ocenit široké spektrum prvků pro solární systémy na rodinných domech i na větších objektech: solární kolektory a jejich upevnění, expanzní nádoby pro solární, topné a chladicí soustavy, předřadné nádoby pro solární soustavu, expanze pro akumulační ohřev teplé vody, akumulační zásobníky pro využití solární energie a řadu dalších systémových prvků.

Nová část A13 Fotovoltaika katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje práce při montáži technologií pro přeměnu slunečního záření na elektřinu. Stavebnicová skladba montáží umožňuje ocenění široké škály projektů. Lze tak ocenit montáž fotovoltaických panelů a jejich upevnění, střídačů napětí, konvertorů, regulátorů, akumulačních baterií, monitorovacích zařízení, fotovoltaických kabelů, elektroměrů, přepínačů napájení atd.

Předchozí:

Další: