Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Stavební výtah zahrnují kalkulace u 270 položek Cenové soustavy ÚRS. Je součástí kalkulace těch položek stavebních prací, u nichž je počítáno s jeho využitím.

Ke stavebnímu výtahu se přistupuje jako ke každému dalšímu stroji. V kalkulaci je nasazen patřičným množstvím strojohodin jako kalkulační potřeba.

Předchozí:

Další: