Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru?

S příplatkem za práci prováděnou ve stísněném prostoru je uvažováno ve vícero katalozích ÚRS. Umístění v konkrétním katalogu je vázáno na druh prováděné práce.

Ocitujme definici uvedenou například v článku 4. Názvosloví a definice z katalogu 800-5 Sanace:

Práce prováděné ve stísněném prostoru jsou takové práce, které jsou vzhledem k technologii provádění jakýmkoliv způsobem prostorově omezené.

V tomto případě se definice vztahuje na položku 985221119 Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru, který se týká souboru cen 985221 Doplnění zdiva ručně do aktivované malty z části C01 uvedeného katalogu.

Otázkou může být, o jaký pracovní prostor se přesně jedná.

Nemyslí se vlastní pracovní prostor (případně plocha), do kterého se doplňuje zdivo kamenem; toto je vždy omezeno. Takové omezení týkající se nesnadnosti doplnění je však zohledněno v pracnosti.

Omezení prostoru se myslí ve smyslu existence překážky nebo překážek v přístupu k místu pracovního výkonu (omezení výškové, šířkové, hloubkové). Někdy řemeslník pracuje ve standardní poloze, ale kameny je nutno podávat například jednotlivě (není místo pro pohotovostní meziskládku), někdy je nucen sám pracovat v nestandardní poloze.

Předchozí:

Další: