Jak ocenit bednění říms?

Ustanovení článků 3531 a 3532 oddílu 3*3 „Bednění a podpěrné konstrukce bednění“ Všeobecných podmínek katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické platí i pro tento případ realizace bednění konstrukce.

Bednění říms je možno provádět dvojím způsobem: pomocí řeziva a pomocí systémového bednění.

V databázi směrných cen ÚRS byla pro ocenění bednění říms zvolena varianta kalkulace z řeziva, která lépe odpovídá spotřebě materiálu. U detailů v případě použití systémového bednění je třeba počítat s tím, že jeho skutečná potřeba bude větší než řešení bednění s řezivem.

Položka 31735110. Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů … přitom platí pro všechny varianty bednění (viz článek 3131 oddílu 3*3). Organizace práce (patří sem i volba způsobu provedení a kladečské řešení) je v rozhodovací kompetenci stavební firmy, které se míra hospodárnosti provedení promítá do ziskovosti zakázky.

Předchozí:

Další: