Jak ocenit dodatečnou izolaci zdiva?

Pro injektování zdiva je v databázi Cenové soustavy ÚRS určen soubor cen 319202 Dodatečná izolace zdiva injektáží v části C01 katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba. Ve zmíněném souboru cen se nachází také položka 319202125 Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem.

Při použití této položky došlo ke sporu mezi investorem a zhotovitelem, kteří mají rozdílné názory na ocenění výplně otvorů po provedené injektáži.

Zhotovitel požaduje navýšení ceny injektážních prací o provedení výplně otvorů maltou. Má na to nárok?

K uzavření otvorů po injektážích se obvykle používají polystyrenové zátky. Kalkulace uvedené položky přitom nezahrnuje ani zátky, ani případnou maltu. Proč?

Jedná se totiž o potřeby, jejichž podíl na celkové ceně práce je minimální. To, že nejsou v kalkulaci zahrnuty, neznamená, že náklady na jejich pořízení nejsou do konečné ceny stavební práce promítnuty. Jedná se o tzv. pomocný materiál, který je v tomto případě zahrnut ve výrobní režii.

Pokud se jedná o ocenění samotné práce při vyplnění otvorů, je již v ceně položky zahrnuta, neboť logicky souvisí s provedením práce jako celku – bez vyplnění či uzavření otvorů není možné považovat tuto práci za ukončenou.

Předchozí:

Další: