Jak ocenit tradiční postupy a neobvyklé materiály?

Historické stavby byly stavěny minulými generacemi empiricky ověřenými metodami. Mnohé z těchto metod a materiálů se však dnes již většinou běžně nepoužívají. Přesto projektanti mnohdy nezavrhují uplatnění některých tradičních materiálů, i když mohou zprvu vzbudit počáteční nedůvěru investorů. Někdy je dokonce požaduje sám investor.

Ocenění tradičních metod si zpravidla vyžádá tvorbu R-položek nebo dokonce individuálních cen. Seznámení s metodikou pro tvorbu R-položek a individuálních cen poskytuje kurz K Co dělat, když v databázi nenaleznu položku?.

Po bližším seznámení s vlastnostmi navrhovaného tradičního materiálu se obavy většinou rozplynou a materiál je na zakázce použit. Před rozpočtářem nyní vyvstává úkol tento netypický materiál ocenit. Ví nebo již zakrátko zjistí, že dotyčný materiál není obsažen v žádné dostupné databázi stavebních materiálů. A to ani u výrobců, ani u obchodníků, ani v databázích poskytovatelů ekonomických informací pro tvorbu rozpočtů (např. tvůrců cenových soustav).

Přitom určit cenu takových materiálů je celkem snadné. Metodika pro stanovení cen těchto materiálů je součástí kurzu H Oceňování stavebních prací na historických objektech. Nic pak nebrání nejen použití tradičních postupů a materiálů, ale i jejich správnému ocenění na zakázce.

Předchozí:

Další: