Jak ocenit dodatečnou izolaci zdiva?

izolace

IZOPOL DVOŘÁK – sortiment v SW KROS 4

Do Materiálů online v SW KROS 4 byl nově zařazen sortiment z pěnového polystyrenu – ztracené bednění stěn, izolačních desek a spádových klínů od společnosti IZOPOL DVOŘÁK. Uživatelé SW KROS 4 jej tak mohou nyní snadno využít při tvorbě rozpočtů.