Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

V rámci technického vybavení budov je velký důraz kladen na požárně bezpečnostní systémy.

Ty se v rámci budov vyskytují jednak v mobilní formě (reprezentované zejména různými typy hasicích přístrojů), jednak ve formě stabilní, kam se řadí především hasicí systémy vodní, mlhové a systémy plynové.

Mobilní hasicí systémy lze ocenit pomocí příslušných položek z katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, případně 800-721 Zdravotně technické instalace budov

Stabilní vodní systémy jsou velmi častou součástí rozpočtů hlavně v případě průmyslových a administrativních objektů.

V tomto případě je třeba zkombinovat položky několika katalogů:

  • Pro ocenění elektrické požární signalizace lze použít položky z části A03 Elektrická požární signalizace – montáž katalogu 800-742 Elektroinstalace – slaboproud.
  • Potrubí ke sprinklerům lze ocenit podle katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.
  • Pro zhotovení otvorů pro sprinklery v podhledech se uplatní položky katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.
  • Ocenění sprinklerů a jejich součástí je třeba ocenit individuálně.
  • Uchycení sprinklerů se ocení individuálně, nebo pomocí databáze Materiály online, která je součástí programu KROS 4.

Předchozí:

Další: