Jak ocenit zavlažovací systémy?

V cenové úrovni 2021/I byl do Cenové soustavy ÚRS přidán široký sortiment položek pro ocenění závlahových systémů.

Novou část A07 Závlahy katalogu 823-1 Plochy a úprava území je možno využít pro ocenění různého rozsahu závlahových systémů, od menších až po řešení pro rozsáhlé zahrady či sportoviště. Naleznete zde soubory cen pokrývající práce od vlastního zakládání až po doplňky.

Pro přípravu závlah jsou určeny položky pro  sloupnutí i vrácení drnu při instalaci závlahového potrubí, hloubení rýh rýhovačem. Dále jsou obsaženy položky pro kapkové závlahy, potrubí, montáž a nastavení postřikovače, ventilové šachty pro připojení zahradní hadice a osazení elektromagnetických ventilů.

Ocenit je možné také montáž elektromagnetických ventilů, filtrů závlahových systémů a čerpadel pro čerpání závlahové vody včetně příslušenství pro jejich ovládání. Položkami této části katalogu oceníte i montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému, montáž senzoru a doplňků závlahového systému. Součástí nabídky pro komplexní ocenění závlahových systémů jsou rovněž položky pro ocenění zkoušek a ruční i strojní přesun hmot.

Bližší informace k užití i upřesnění položek naleznete v Cenových a technických podmínkách katalogu 823-1 na webu podmínky.urs.cz.

Předchozí:

Další: