Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Pro ocenění tesařských prací je určen katalog 800-762 Konstrukce tesařské. Obsahuje položky jak pro jejich zřízení, tak i pro demontáž, opravy a údržbu.

Katalog pokrývá široké spektrum tesařských konstrukcí – stěny a příčky, schodiště, zábradlí, krovy, bednění a laťování, nadstřešní konstrukce, obložení stěn, podlahy, dveře a vrata, stropní trámy, police, terasy a další. Součástí katalogu jsou také položky pro přesun hmot.

V katalogu naleznete sortiment položek pro opravy – mj. vyřezání a zabednění otvorů, ztužení konstrukcí, výměnu komínových lávek, práce spojené s podlahami, krovy či trámy, podepření konstrukcí, heverování.

Ukažme si využití katalogu na konkrétním případě, kdy realizační firma řeší otázku, jakými položkami lze ocenit přeplátování krokve a stropního trámu (viz fotografie na začátku článku).

Pro ocenění této práce lze uplatnit kombinaci následujících položek:

  • 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m
  • 762332923 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu
  • 76238101., 76238201. Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů.
    Z těchto souborů cen je potřeba vhodně zvolit z položek pro ocenění příslušných délek konstrukce.

V rozpočtářské praxi je také často kladena otázka, jak se oceňují tesařské spoje u historických krovů.

Pokud jsou u historických krovů předepsány tesařské spoje, počítají se tyto spoje zvlášť jako R-­položka? Je v ceně montáže spoj plátováním, nebo je třeba také vytvořit samostatnou R-­položku?

Souborem cen 76233 Montáž vázaných konstrukcí krovů lze ocenit montáž konstrukcí tesařskými spoji při použití současných nástrojů. Není důvod použít R-položky.

Výjimkou je požadavek, aby se tesařské spoje prováděly sekerou. V takovém případě se práce ocení R-položkami.

Předchozí:

Další: