Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Při sestavování rozpočtu je pochopitelné úsilí investora o maximální úsporu nákladů a naopak zájem zhotovitele na ekonomickém ocenění skutečných nákladů na vynaložené energie.

Jak je tato problematika řešena? Jsou náklady na elektrickou energii či palivo obsaženy v položce u jednotlivého ručního nářadí (vrtačky, bourací kladiva, brusky) nebo strojního zařízení (míchačka, elektrický kompresor, vysokotlaký čistič apod.), nebo jsou náklady na spotřebovanou elektrickou energii obsahem například výrobní režie na straně zhotovitele díla?

Energie na pohon strojů započtených v kalkulacích položek je vždy součástí nákladů na provoz dotyčného stroje. Samostatně se tedy neoceňuje.

Energie na pohon nářadí je započtena ve výrobní režii. Samostatně se také neoceňuje.

Viz též Úvodní část katalogů popisů a směrných cen (části Stroje a Režie výrobní), která je dostupná na webu podmínky.urs.cz.

Předchozí:

Další: