Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Při zpracování konkrétního rozpočtu k rekonstruovanému objektu, na kterém se budou mimo jiné provádět i sanační omítky, vyvstala otázka, jak ocenit vyčištění spár.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že se podklad zbaví stávající omítky a po očištění se provede vyčištění spár do hloubky maximálně 20 mm.

Otlučení omítky a vyčištění spár lze ocenit příslušnou položkou z katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, a to podle druhu otloukané omítky:

  • omítky vnější vápenné nebo vápenocementové souborem cen 97801.3,
  • omítky vnější cementové souborem cen 9780361,
  • omítky vnitřní vápenné nebo vápenocementové souborem cen 97801.1,
  • omítky vnitřní cementové souborem cen 978021.

V cenách otlučení omítek je vyčištění spár již zahrnuto.

Položka 978023411 Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva cihelného se použije pouze tehdy, pokud se neotlouká omítka a tato práce se provádí samostatně.

Předchozí:

Další: