Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Založení a údržba trávníku

Pro ocenění položek prací souvisejících s trávníky lze použít ucelenou řadu položek z katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

V části A01 Parkové úpravy a krajinářství se nachází soubor cen 1814.11 Založení trávníku. V jeho cenách jsou započteny i náklady na ošetřování trávníku do první seče (tj. včetně seče), nejdéle však do dvou měsíců od provedení výsevu nebo položení drnu. Pro oceňování nákladů za ošetřování po první seči nebo po uplynutí uvedené lhůty až do převzetí odběratelem lze použít ceny souboru cen 1858031 Ošetření trávníku.

Pro strojní založení je určen soubor cen 1814513. Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech lze ocenit souborem cen 1804051.

Část C01 Parkové úpravy a krajinářství – opravy a údržba obsahuje položky pro ocenění prací spojených s údržbou trávníku. Naleznete zde kalkulace pro pokosení, provzdušnění, prořezání, zapískování, uválcování, vyvláčení, vyhrabání nebo vypletí. V této části se nachází i položky pro zalévání (18580431.). V případě, že v dosahu není voda z vodovodního řadu, lze použít položku 185851121 pro dovoz vody z části A01.

Trávníky na vegetačních střechách

Pro ocenění trávníkú na vegetačních střechách je k dispozici katalog 800-712 Povlakové krytiny, a to zřízení v části A03 Vegetační (zelené) střechy – montáž a jejich údržba v části C03 Udržovací práce vegetační (zelené) střechy.

Umělé trávníky

Zřízení umělých trávníků je obsažena v částech A01 Parkové úpravy a krajinářství – zřízení a A06 Plochy pro tělovýchovu – zřízení katalogu 823-1 .

Údržba umělých trávníků se oceňuje podle částí C01 Parkové úpravy a krajinářství – opravy a údržba a C06 Plochy pro tělovýchovu – opravy a údržba téhož katalogu.

Předchozí:

Další: