Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Příklad se týká výroby a montáže ztužující ocelové konstrukce do objektu, která kromě statické funkce bude plnit i funkci estetickou. Je tedy nutné důkladné opracování pohledových spojů apod. Celá konstrukce bude tvořena z ocelových prvků a má hmotnost 2 tuny.

Jak tedy tuto konstrukci ocenit, pokud podle znění smlouvy je požadováno užití Cenové soustavy ÚRS?

Vlastní výrobu konstrukce je třeba ocenit individuálně, v kalkulaci se zohlední výrazně vyšší pracnost díky požadovanému estetickému vyznění.

Konstrukce má především nosnou funkci, její montáž lze pak ocenit souborem cen 9539461 Montáž atypických ocelových konstrukcí podle části A06 katalogu 801-2 Budovy a haly – montované, a to příslušnou položkou podle hmotnosti použitých profilů.

Předchozí:

Další: