Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Cenová soustava ÚRS užívá u strojů dva druhy sazeb strojohodin:

  • sazba stroje za provozu,
  • sazba stroje v klidu.

V případě použití směrných cen jsou již náklady na stroj v provozu i v klidu zohledněny a zakalkulovány v oceňovacích podkladech (lze je nalézt v rozborech položek). V případě individuální kalkulace je možné použít sazbu stroje v klidu pouze v metodicky daných případech.

Zaměříme-li se na možnost použití sazby v klidu, při nasazení strojů v rámci stavebních prací mohou nastat dvě základní situace. U jedné lze sazbu strojohodiny v klidu nasadit, u druhé nikoliv.

Kdy lze strojohodiny použít?
Nákladní vozy, kyvadlově odváží zeminu ze stavby. Nákladní vůz přijede na staveniště, a zatímco se jeho korba plní zeminou, čeká. Nákladní vůz je „v akci“, ale přitom nejede.

Dalším případem je pohotovost stroje. Například čerpadlo při čerpání vody, kdy čerpání je automaticky spínáno čidlem, musí být fyzicky přítomno v pohotovostním stavu, aby bylo okamžitě schopno výkonu. 

V obou jmenovaných případech je stroj vlastně využíván v jakémsi náhradním, byť nezaměnitelném nasazení. V těchto případech vzniká nárok na použití sazeb strojohodin v klidu.

A kdy strojohodiny použít nelze?
Stroj je dopraven na staveniště a zde stojí. Může se jednat o minuty, hodiny, či dny. Tento stav označujeme jako prostoj stroje. Jedná se třeba o čekání nákladního vozu ve frontě na nakládání, čekání jeřábu, než začne pracovat apod. Sazbu strojohodiny v klidu nelze v takových případech použít.

Předchozí:

Další: