Jak řešit změnu nákladů u pomocného lešení?

Jak je to s použitím pomocného pracovního lešení pro objekty pozemních staveb – položek 949101111 a 949101112 – bez dodatků k rozpočtu?

Podle ustanovení uvedeného v odstavci 3) článku 24 Obsah směrných cen v Úvodní části katalogů se použije na celou dobu výstavby pro jeden objekt pomocné lešení souhrnně pouze jedenkrát, a to pro všechny prováděné stavební práce v rozsahu potřebného objemu. Toto metodické ustanovení má smysl v tom, že předchází nadbytečným oceněním lešení na zakázkách, kdy firmy provádí a oceňují montáž a demontáž lešení zbytečně i několikrát (místo, aby si jej k provedení navazujících prací zapůjčili), což vede ve svém důsledku ke zbytečnému zvyšování cen zakázky.

V našem příkladu se jedná o veřejnou zakázku. Vlivem změny technologie však dochází na objektu ke změně již provedených prací (prostupy v konstrukcích) a je potřeba již provedené prostupy zazdít a vytvořit nové. Jde tedy o vícepráce.

Má dodavatel v této situaci nárok na dopočet pomocného lešení vzhledem k prováděným změnám nad rámec původně stanovené výměry?

Dochází-li ke změně projektu, která většinou vyvolává změnu nákladů, potom je třeba do dodatku ke stavebnímu rozpočtu promítnout dotyčné více- či méněnáklady. Týká se to samozřejmě i použití a ocenění lešení.

Dodatky k rozpočtu (tj. promítání nákladů na investora) se neprovádí v případech, kdy dodavatel prací změní způsob na základě svého rozhodnutí.

Předchozí:

Další: