Jak ocenit odstranění linolea?

Mezi povlakovými krytinami patří stále významné místo linoleu. Pro svoji odolnost, barevnou stálost a hygienické vlastnosti se hojně využívá kromě obytných budov zvláště ve zdravotnických zařízeních a komerčních i průmyslových objektech.

Při jeho výměně či nahrazení za jiný typ povlakové krytiny se můžeme setkat s dilematem, zda se u dvouvrstvého linolea jedná o podlahovinu lepenou s podložkou nebo bez podložky. Kterou položku z katalogu 800-776 Podlahy povlakové použít?

Dvouvrstvé linoleum je pouze jedna podlahovina. Pro demontáž dvouvrstvého linolea je určena položka 776201811 Demontáž podlahovin lepených, bez podložky.

Položka 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně, s podložkou se použije v případech, kdy se pod podlahovinou nachází ještě další samostatná vrstva.

Předchozí:

Další: